Warsztat Terapii Zajęciowej "SZANSA"

  • ul. Ustronie Morskie 1
  • 78-200 Białogard
  • Dyrektor: Beata Brzozowska

Kontakt telefoniczny:

        94 35 79 500
        94 35 79 501

 Inne dane

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

  •  /wtzbialogard/SkrytkaESP