• Uchwała NR LXVIII/480/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej – Warsztat Terapii Zajęciowej
    38 KB
  • Uchwała NR XXVII/206/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 3 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej – Warsztat Terapii Zajęciowej
    44 KB
  • Statut Warsztatu Terapii Zajęciowej w Białogardzie
    39 KB