Pracownicy: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie
(zatrudnieni wg. stanu na dzień 01.XI.2021 roku):

 1. Pracownicy administracji - 1 osoba
 2. Pracownicy obsługi - 1 osoba
 3. Pracownicy instruktorzy terapii zajęciowej - 8 osób
 4. Psycholog – 1 osoba

Numery telefonów do pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” 943579 ‐xxx

 • WTZ: Sekretariat 500
 • WTZ: Dyrektor 501
 • WTZ: Świetlica 502
 • WTZ: Pracownia Gospodarstwa Domowego 503
 • WTZ: Pracownia Wikliniarska 504
 • WTZ: Pracownia Rękodzieła 505
 • WTZ: Pokój wyciszeń 506
 • WTZ: Pracownia Introligatorska 507
 • WTZ: Pracownia Plastyczna 508
 • WTZ: Pracownia Technik Różnych 509
 • WTZ: Pracownia Kinezyterapii 510
 • WTZ: Pracownia Ceramiczno - Edukacyjna 511