Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500