Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie jest placówką wsparcia z zakresu pomocy społecznej, finansowaną ze środków PFRON, Powiatu Białogardzkiego  oraz Miasta Białogard. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” jest placówka koedukacyjną przeznaczoną aktualnie dla 35 uczestników.

Główną metoda terapeutyczną stosowaną w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa” jest terapia zajęciowa prowadzona w siedmiu pracowniach profilowych: gospodarstwa domowego, introligatorskiej, plastycznej, rękodzieła, technik różnych, wikliniarskiej, ceramiczno – edukacyjnej i umiejętności życia codziennego, w ramach których powstaje szereg ciekawych i niepowtarzalnych   prac , możliwych do nabycia na kiermaszach organizowanych przez placówkę.

Ponadto uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje w kilku sekcjach, a ich praca i zaangażowanie , doceniane jest w konkursach, przeglądach i zawodach na arenie ogólnopolskiej jak również międzynarodowej.

Dbając o rozwój społeczny podopiecznych, Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”, ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym uczestnicząc w wielu imprezach integracyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych na terenie Białogardu, a także kraju. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.

„Misją WTZ SZANSA jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym z terenu Miasta i gminy Białogard możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”.