Dyrektorem Warsztatów Terapii Zajęciowej "SZANSA" Białogardzie jest Pani Beata Brzozowska.